Силабуси

Освітньо-професійна програма “Психологія”, Бакалавр

(Обов’язкові дисципліни)

Перший курс:

 1. Вступ до спеціальності
 2. Загальна психологія
 3. Практикум із загальної психології
 4. Фахова іноземна мова
 5. Анатомія та еволюція НС
 6. Основи біології та генетики людини
 7. Історія укр державності
 8. Психологія особистісного життєпроектування
 9. Ділова українська мова

Другий курс:

 1. Загальна психологія
 2. Практикум із загальної психології
 3. Диференційна психологія
 4. Експериментальна психологія
 5. Психофізіологія
 6. Математичні методи в психології
 7. Вікова психологія
 8. Філософія

Третій курс:

 1. Психологія праці та відпочинку
 2. Психологія сім’ї
 3. Патопсихологія
 4. Психодіагностика
 5. Теорія і практика психотренінгу
 6. Основи психологічного консультування
 7. Соціальна психологія (1)

Четвертий курс:

 1. Інженерна та авіаційна психологія
 2. Основи психотерапії
 3. Постстресова реабілітація (1)
 4. Клінічна психологія
 5. Sylabus_Осн. охорони праці

(Вибіркові дисципліни)

Другий курс:

 1. Кіберпсихологія
 2. Основи НЛП
 3. Гендерна психологія
 4. МАК
 5. Правові основи професійної етики психолога

Третій курс:

 1. Практикум з Юнгіанської терапії
 2. Психологічні техніки розвитку креативності
 3. Психологічні проблеми спілкування в професійних командах та екіпажах
 4. Психологія проф.ризику
 5. Англомовний психологічний дискурс

Четвертий курс:

 1. Арт-терапія в психології та реабілітології
 2. Основи психодрами
 3. Управління людським фактором в екстремальних професіях
 4. Психологія екстремальних і кризових ситуацій
 5. Позитивна психотерапія та логотерапевтичні техніки

(Альтернативні дисципліни)

Другий курс:

 1. Конфліктологія
 2. МАК у клінічній роботі психолога
 3. Психологія залежності
 4. Психологія мас-медіа
 5. Людський чинник в аеронавігації

Третій курс:

 1. Психологія авіваційного спорту
 2. Технології конструктивного спілкування в професійних командах
 3. Англійська мова для психологічних проєктів
 4. Психофіз. основи проф. здоров’я працівників авіації
 5. Геронтопсихологія

Четвертий курс:

 1. Сімейне консультування
 2. Практичні технології наративного досвіду
 3. Основи суїцидології
 4. Музикотерапія в реабілітаційній психології
 5. Психодраматичні техніки роботи з клієнтами

Освітньо-професійна програма “Психологія бізнесу”, Бакалавр

(Обов’язкові дисципліни)

Перший курс:

 1. Вступ до спеціальності_психологія
 2. Загальна психологія
 3. Практикум із загальної психології
 4. Фахова іноземна мова
 5. Анатомія та еволюція НС
 6. Основи біології та генетики людини
 7. Історія укр державності
 8. Психологія особистісного життєпроектування
 9. Ділова українська мова

Другий курс:

 1. Загальна психологія
 2. Практикум із загальної психології
 3. Диференційна психологія
 4. Експериментальна психологія
 5. Математичні методи в психології
 6. Вікова психологія
 7. Філософія

Третій курс:

 1. Сучасні напрямки світової психології
 2. Патопсихологія
 3. Психодіагностика
 4. Основи психологічного консультування
 5. Конфліктологія і практична медіація 
 6. Психологія сучасного менеджменту
 7. Психологія маркетингової діяльності
 8. Соціальна психологія (1)

Четвертий курс:

 1. Юридична психологія,
 2. Sylabus_Осн. охорони праці

(Вибіркові дисципліни)

Другий курс:

 1. Психологія ділового спілкування
 2. Психологія іміджу та лідерства
 3. Позитивна організаційна психологія
 4. Правові основи професійної етики психолога
 5. Психотехніки саморегуляції

Третій курс:

 1. Психологія продажів та поведінки споживачів
 2. Бізнес-комунікація англійською
 3. Психологія сімейних стосунків
 4. Психологія мотивації досягнення успіху силабус
 5. Психологія грошей і секрети успішного бізнесу
 6. Психологічна модерація стартапів

Четвертий курс:

 1. Практикум з рекрутингової діяльності
 2. Психологічна оцінка професійного здоров’я персоналу
 3. Психологічний супровід екстремальних і кризових ситуацій
 4. Психологія забезпечення переговорного процесу

(Альтернативні дисципліни)

Другий курс:

 1. Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами
 2. Психологія конкурентного середовища
 3. Психологія вигорання діагностика та профілактика
 4. Психотехніки здоров’язбереження
 5. Практикум з психології креативності

Третій курс:

 1. Англійська мова для психологічних проектів
 2. Психологія конструктивного професійного спілкування
 3. Психологічні технології ефективного керівництва
 4. Психологія професійного здоров’я працівників бізнесу
 5. Психологія управління ризиками

Четвертий курс:

 1. Гештальт-терапія в організаціях,
 2. Побудова карʼєри і карʼєрного зростання
 3. Транзактний аналіз у роботі з персоналом
 4. Технології кар’єрного консультування та акмеологічної практики
 5. Юридична психологія

Освітньо-професійна програма “Психологія”, Магістр

(Обов’язкові дисципліни)

 1. Методологія прикладних досліджень
 2. Психологічна служба
 3. Психологія прийняття рішень 
 4. Ділова іноземна мова
 5. Психологія сексуальності
 6. Педагогіка та психологія вищої школи

(Альтернативні дисципліни)

(Рекомендовані дисципліни)

Освітньо-професійна програма “Психологія бізнесу”, Магістр

(Обов’язкові дисципліни)

 1. Методологія прикладних досліджень
 2. Управлінський_консалтинг
 3. Психологічна експертиза в підприємниц діяльності
 4. Організаційна психологія
 5. Ділова іноземна мова

(Альтернативні дисципліни)

(Рекомендовані дисципліни)

(Вибіркові дисципліни)

Освітньо-професійні програми “Психологія” таПсихологія бізнесу”

 1. Емоційний інтелект як особистісний та професійний ресурс
 2. Кримінальна психологія
 3. Особистісний та кар’єрний коучинг
 4. Психологія девіантної поведінки
 5. Стратегії приватної психологічної практики