Освітні програми

На кафедрі авіаційної психології діють наступні освітні-професійні програми: 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Психологія                                           Психологія бізнесу                            Англомовний проєкт

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Психологія                                                                                      Психологія бізнесу

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти PhD:

Психологія

Освітньо-професійна програма “Психологія” (бакалавр) –
2021 ОПП Б 053 Психологія

Освітньо-професійна програма “Психологія” (магістр)

  1. 2021 053 ОПП М Психологія
  2. 2023 053 ОПП М Психологія

Освітньо-наукова програма “Психологія” (PhD) –

ОНП_053_Psychology_2021-2022

Освітньо-професійна програма “Психологія бізнесу” (бакалавр) –
2021 ОПП Б 053 Психологія бізнесу

Освітньо-професійна програма “Психологія бізнесу” (магістр) – 
ОПП Психологія бізнесу, ОС Магістр 2021

Гарант освітньо-професійної програми “Психологія” здобувачів вищої освіти “Бакалавр” – доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент Дідух Марина Миколаївна

Гарант освітньо-професійної програми “Психологія бізнесу” здобувачів вищої освіти “Бакалавр” – доцент кафедри авіаційної психології, кандидат психологічних наук, доцент Мужанова Наталія Володимирівна

Гарант освітньо-професійної програми “Психологія” здобувачів вищої освіти “Магістр” – професор кафедри авіаційної психології, доктор психологічних наук, професор Лич Оксана Миколаївна.

Гарант освітньо-професійної програми “Психологія бізнесу” здобувачів вищої освіти “Магістр” – доцент кафедри авіаційної психології, кандидат психологічних наук, доцент Ічанська Олена Михайлівна.

Гарант освітньо-наукової програми “Психологія” здобувачів третього рівня вищої освіти “Доктор філософії PhD” у галузі психологія – в.о. завідувача кафедри авіаційної психології, професор, доктор психологічних наук Яковицька Лада Савеліївна.

Професор кафедри авіаційної психології, доктор психологічних наук, Помиткіна Любов Віталіївна.