СМЯ

 1. Політика в сфері якості
 2. Типове положення про кафедру Факультету
 3. Робоча програма 2021
 4. проєкт 2021_Положення про Науково-Методичну Раду НАУ
 5. проєкт 2021_Метод рекомендації розробки планів
 6. Порядок розроблення та оформлення реєстрів документів, реєстрів форм та форм документів НАУ
 7. Порядок провення внутрішніх аудитів 2021
 8. Документована процедура Управління задокументованою інформацією
 9. Документована процедура Управління ризиками в системі якості освітньої діяльності (1)
 10. Концепція організації інклюзивного начання в НАУ
 11. Методичні рекомендації щодо проходження процедури акредитації освітніх програм у НАУ
 12. Політика в сфері якості
 13. Положення про вступне тестування слухачів підготовчого відділення громадян Україні Інституту розвитку освіти
 14. Положення про забезпечення якості
 15. Положення про запобігання та протидію булінгу, мобінгу, кібербулінгу, харасменту в НАУ
 16. Положення про інститут розвитку освіти
 17. Положення про комісію з якості освіти діяльності та якості визої освіти факультету (інституту) НАУ
 18. Положення про Об’єднання обдарованої учнівської молоді 2021
 19. Положення про Раду з якості НАУ
 20. Положення про раду роботодавців НАУ
 21. Положення про рейтингове оцінювання НПП
 22. Положення про систему забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності НАУ
 23. Положення про службові відрядження працівників НАУ в межах України і за кордон
 24. Порядок перевірки академічних та наукових текстів на плагіат