Робочі програми дисциплін (ОС “Магістр”)

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053  “Психологія” галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”

(Обов’язкові дисципліни)

 1. РП Ділова іноземна мова 2023
 2. РП Філософські проблеми наукового пізнання 2023
 3. РП Психологія самоменеджменту 2023
 4. РП Методологія прикладних досліджень у сфері психології 2023
 5. РП Психологічна служба 2023
 6. РП Психологічна стійкість в екстремальних та кризових умовах 2023
 7. РП Психологія прийняття рішень 2023
 8. РП Особливості індивідуальної та групової психокорекції в авіаційній галузі 2023
 9. РП Організаційна психологія 2023

(Вибіркові дисципліни)

 1. РП Емоційний інтелект як особистісний та професійний ресурс 2023 (1 сем)
 2. РП Наукові комунікації у фаховій діяльності 2023 (1 сем)
 3. РП Психологія девіантної поведінки 2023 (1 сем)
 4. РП Стратегії приватної психологічної практики 2023 (2 сем)
 5. РП Кримінальна психологія 2023 (2 сем)
 6. РП Особистісний та кар’єрний коучинг 2023 (2 сем)

Орієнтовні теми кваліфікаційних робіт 2023

Тематика курсових проєктів “Психологіччна служба” 2023

Теми курсових робіт “Організаційна психологія” 2023

 

Освітньо-професійна програма “Психологія бізнесу”, Магістр

(Обов’язкові дисципліни)

 1. РП Методологія прикладних досліджень у сфері психології 2023
 2. РП Психологічна експертиза в підприємницькій діяльності 053 2021
 3. РП Організаційна психологія.053.2021
 4. РП Візуальна діагностика та профайлінг 053.2023
 5. РП Управлінський консалтинг 053 2021
 6. РП Психологія прийняття рішень 2023
 7. РП Ділова іноземна мова 2023

(Вибіркові дисципліни)

Освітньо-професійна програма  “Психологія бізнесу”

 1. РП Емоційний інтелект як особистісний та професійний ресурс 2023
 2. РП Особистісний та кар’єрний коучинг 2023
 3. РП Кримінальна психологія 053 2021
 4. РП Психологія девіантної поведінки 053 2021
 5. РП Стратегії приватної психологічної практики 053 2021
 6. РП Психологія сексуальності 053 2021
 7. РП Педагогіка та психологія вищої школи