Робочі навчальні програми

Освітньо-професійна програма “Психологія”, Бакалавр

(Обов’язкові дисципліни)

Перший курс:

 1. РП.Загальна психологія.053.2021 (2)
 2. РП_Практикум_з_загальної_психології_053_2021 (2)
 3. РП.Анатомія та еволюція НС.053.2021
 4. РП Основи біології та генетики людини 053
 5. РП.Вступ до спеціальності.053.2021 (2)
 6. РП Фізичне виховання та самовдосконалення

Другий курс:

 1. РП.Загальна психологія.053.2021 (2)
 2. РП_Практикум_з_загальної_психології_053_2021 (2)
 3. РП_Експериментальна_психологія_053_2021 (2)
 4. РП_Диференційна_психологія_053_2021 (2)
 5. РП Психофізіологія 053 2021
 6. РП. Філософія
 7. РП Вікова психологія
 8. РП Математичні методи впсихології

Третій курс:

 1. РП Психологія праці та відпочинку 053 2021
 2. психологія сімі
 3. РП.Психодіагностика.053.2021
 4. РП_Основи_психологічного_консультування_053_2021
 5. РП Теорія і практика психотренінгу 053 2021
 6. РП Соціальна психологія
 7. РП.Патопсихологія.053.2021 (2)
 8. РП Практикум з рекритингової діяльності 053 2023
 9. РП_Психологія_сімейних_стосунків_053_2022
 10. РП_Психологічна_оцінка_проф_здоровя_персоналу_053_2022
 11. РП Психологія професійного ризику 053 2021

Четвертий курс:

 1. РП.Інженерна та авіаційна психологія.2021
 2. РП.Основи психотерапії.053.2018
 3. РП.Постстресова реабілітація.053.2018
 4. РП Психологічні технології роботи з персоналом 053 2022
 5. РП Клінічна психологія 053 2022
 6. РП Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології 053 2023
 7. РП Прикладні психологічні дослідження.2018
 8. РП.Технології тренінгової роботи в бізнес структурах.053.2022
 9. РП Основи психодрами 053 2022
 10. РП Позитивна психотерапія та логотерапевтичні техніки 053 2022
 11. РП Психологія управління 053 2022
 12. РП.Психологія коучингу.053.2022

(Вибіркові дисципліни)

Другий курс:

 1. РП Кіберпсихологія 053 2021
 2. метафоричні асоціативні карти
 3. РП Гендерна психологія 053 2021
 4. РП Основи НЛП 053 2021

Третій курс:

 1. РП Практикум Юнгіанської терапії 053 2021
 2. РП Психологічні проблеми спілкування в професійних командах так екіпажах 053 2021
 3. РП Психологічні техніки розвитку креативності 053 2021

Четвертий курс:

 1. РП Прикладні психологічні дослідження.2018
 2. РП Сучасні напрямки світової психології 053 2021
 3. РП.Авіаційна ергономіка.053.2018
 4. РП.Авіаційні системи відображення інформації.053.2018
 5. РП.Основи теорії ергатичних систем.053.2018
 6. РП.Психологія професійного ризику.053.2018
 7. РП Психологія екстремальних та кризових ситуацій 053 2022

Освітньо-професійна програма “Психологія бізнесу”, Бакалавр

(Обов’язкові дисципліни)

Перший курс:

 1. РП.Вступ до спеціальності.053.2021 (2)
 2. РП.Загальна психологія.053.2021 (2)
 3. РП_Практикум_з_загальної_психології_053_2021 (2)
 4. РП.Анатомія та еволюція НС.053.2021
 5. РП Основи біології та генетики людини 053
 6. РП Вікова психологія
 7. РП Математичні методи впсихології
 8. РП Фізичне виховання та самовдосконалення

Другий курс:

 1. РП.Загальна психологія.053.2021 (2)
 2. РП_Практикум_з_загальної_психології_053_2021 (2)
 3. РП_Експериментальна_психологія_053_2021 (2)
 4. РП_Диференційна_психологія_053_2021 (2)
 5. РП. Філософія

Третій курс:

 1. РП.Психодіагностика.053.2021
 2. РП_Основи_психологічного_консультування_053_2021
 3. РП. Конфліктологія та практична медіація.053.2021
 4. РП.Психологія маркетингової діяльності.053.2018
 5. РП Сучасні напрямки світової психології 053 2021
 6. РП.Патопсихологія.053.2021
 7. РП_Правові основи професійної етики психолога_2021_8_01
 8. РП Психологія сучасного менеджменту 053 2021
 9. РП Психологія сімейних стосунків 053 2022

Четвертий курс:

 1. РП.Юридична психологія.ЗФН.2018
 2. Методика проведення психол.експертизи.053.2018
 3. РП.Психологія переговорного процесу.053.2018
 4. РП.Групова психотерапія.053.2018
 5. РП. Психологічні технології роботи з персоналом.053.2018
 6. РП.Авіаційна ергономіка.053.2018
 7. РП.Авіаційні системи відображення інформації.053.2018
 8. РП.Основи теорії ергатичних систем.053.2018
 9. РП.Психофізіологічні основи проф.здоровя.053.2018
 10. РП_053.Психологія управління ризиками.2018
 11. РП Психологія коучінгу 053 2022
 12. РП Технології тренінгової роботи в бізнес структурах 053 2022
 13. Психологія реклами053 2023
 14. РП Практикум з рекрутингової діяльності 053 2023

(Вибіркові дисципліни)

Другий курс:

 1. РП.Психологія ділового спілкування.053.2021
 2. РП Психологія іміджу та лідерства 053 2021
 3. РП Позитивна організаційна психологія 053 2021
 4. РП Психотехніки саморегуляції 053 2021
 5. РП_Правові основи професійної етики психолога_2021_8_01

Третій курс:

 1. РП Психологія продажів та поведінки споживачів 053 2022
 2. РП_Психологія_мотивації_досягненя_успіху_053_2022 (2)

Четвертий курс:

 1. РП.Технології кар`єрного консультування та акмеологічні практики.053.2018
 2. РП.Юридична психологія.053.2018
 3. РП.Психологія управлінських рішень.053.2018
 4. РП.Психофізіологічні основи проф.здоровя.053.2018
 5. РП.Технології вольової саморегуляції.053.2018
 6. РП.Психологія екстремальних і кризових ситуацій.053.2018
 7. РП Психологічний супровід екстремальних та кризових ситуацій 053 2022
 8. РП Психологія маркетингової діяльності 053 2021

Освітньо-професійна програма “Психологія”, Магістр

(Обов’язкові дисципліни)

 1. РП_Методологія_прикладних_досліджень_у_сфері_психології_053_2021 (2)
 2. РП Психологія сексуальності 053 2021
 3. РП.Психологічна служба.053.2021
 4. РП Психологія прийняття рішень 053 2021
 5. РП Педагогіка та психологія вищої школи
 6. РП Психологія девіантної поведінки 053 2021

Освітньо-професійна програма “Психологія бізнесу”, Магістр

(Обов’язкові дисципліни)

 1. РП_Методологія_прикладних_досліджень_у_сфері_психології_053_2021 (2)
 2. РП Психологічна експертиза в підприємницькій діяльності 053 2021
 3. РП. Організаційна психологія.053.2021
 4. РП Візуальна діагностика та профайлінг 053 2021
 5. РП Управлінський консалтинг 053 2021

(Вибіркові дисципліни)

Освітньо-професійні програми “Психологія” та “Психологія бізнесу”

 1. РП.Емоційний інтелект як особистісний та професійний ресурс.053.2021 (2)
 2. РП Кримінальна психологія 053 2021
 3. особистісний та карєрний коучінг
 4. РП Психологія девіантної поведінки 053 2021
 5. РП Стратегії приватної психологічної практики 053 2021