Засідання кафедри авіаційної психології

7 березня відбулося засідання кафедри авіаційної психології. На якому було затверджено звіти аспірантів кафедри, обговорено майбутню акредитацію та перевірку кафедри.  Колектив кафедри має багато сил та натхнення на подальшу плідну працю! 

Обговорення проєкту ОПП “Психологія бізнесу” (магістри)

У рамках перегляду освітньо-професійної програми «Психологія бізнесу» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» для заочної форми навчання за ініціативи гаранта доцента кафедри авіаційної психології НАУ Ічанської О.М. 28 лютого 2023 Читати далі

Обговорення проєкту ОПП “Психологія” (магістри)

Сьогодні 28.02.2023, як і протягом місяця відбувається розгляд та обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», що розміщена на сайті кафедри авіаційної психології та на сайті Читати далі

Захист бакалаврів ОП “Психологія”

28 лютого 2023 на кафедрі авіаційної психології відбувся захист здобувачів вищої освіти 5-го курсу освітнього ступеню «Бакалавр» Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій спеціальності 053 «Психологія» освітньо-професійної програми «Психологія» заочної форми навчання. Захист робіт є завершальним та підсумковим етапом підготовки фахівців, Читати далі