Навчальні дисципліни

Бакалавр

Відповідно до освітньо-професійної програми “Психологія” на кафедрі авіаційної психології викладаються такі дисципліни:

(Обов’язкові дисципліни)

На першому курсі:

 • Історія української державності та культури
 • Ділова українська мова
 • Фахова іноземна мова
 • Вступ до спеціальності
 • Анатомія та еволюція нервової системи
 • Основи біології та генетики людини
 • Психологія особистісного життєпроектування
 • Загальна психологія
 • Практикум із загальної психології
 • Фізичне виховання та самовдосконалення
 • Вікова фізіологія і валеологія
 • Зоопсихологія та порівняльна психологія

На другому курсі:

 • Психофізіологія
 • Математичні методи в психології
 • Загальна психологія
 • Практикум із загальної психології
 • Філософія
 • Експериментальна психологія
 • Диференційна психологія
 • Вікова психологія

На третьому курсі:

 • Психологія сім’ї
 • Психологія праці та відпочинку
 • Патопсихологія
 • Психодіагностика
 • Теорія і практика психотренінгу
 • Соціальна психологія
 • Основи психологічного консультування
 • Сучасні напрями світової психології

На четвертому курсі:

 • Основи охорони праці
 • Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології
 • Інженерна та авіаційна психологія
 • Психологічні технології роботи з персоналом
 • Основи психотерапії та постстресова реабілітація
 • Клінічна психологія
 • Психологія управління

(Вибіркові дисципліни)

На другому курсі:

 • Метафоричні асоціативні карти у роботі психолога
 • Гендерна психологія
 • Основи НЛП
 • Правові основи професійної етики психолога
 • Кіберпсихологія

На третьому курсі:

 • Психологія професійного ризику
 • Психологічні проблеми спілкування в професійних командах та екіпажах
 • Психологічні техніки розвитку креативності
 • Англомовний психологічний дискурс
 • Практикум Юнгіанської терапії

На четвертому курсі:

 • Психологія екстремальних та кризових ситуацій
 • Позитивна психотерапія та логотерапевтичні техніки
 • Управління людським фактором в екстремальних професіях
 • Арт-терапія в психології та реабілітології
 • Основи психодрами

(Альтернативні дисципліни)

На другому курсі:

 • Метафоричні асоціативні карти у клінічній роботі психолога
 • Конфліктологія
 • Психологія залежності
 • Психологія мас-медіа
 • Людський чинник в аеронавігації

На третьому курсі:

 • Технології конструктивного спілкування в професійних командах
 • Психологія авіаційного спорту
 • Англійська мова для психологічних проєктів
 • Психофізіологічні основи професійного здоров’я працівників авіації
 • Геронтопсихологія

На четвертому крсі:

 • Сімейне консультування
 • Основи суїцидології
 • Музикотерапія в реабілітаційнії психології
 • Практичні технології наративного досвіду
 • Психодраматичні техніки роботи з клієнтами

Відповідно до освітньо-професійної програми “Психологія бізнесу” на кафедрі авіаційної психології викладаються такі дисципліни:

(Обов’язкові дисципліни)

На першому курсі:

 • Історія української державності та культури
 • Ділова українська мова
 • Фахова іноземна мова
 • Вступ до спеціальності
 • Анатомія та еволюція нервової системи
 • Основи біології та генетики людини
 • Психологія особистісного життєпроектування
 • Загальна психологія
 • Практикум із загальної психології
 • Фізичне виховання та самовдосконалення
 • Вікова фізіологія і валеологія
 • Зоопсихологія та порівняльна психологія

На другому курсі:

 • Підприємництво: теорія і практика
 • Філософія
 • Експериментальна психологія
 • Диференційна психологія
 • Математичні методи в психології
 • Вікова психологія
 • Загальна психологія
 • Практикум із загальної психології

На третьому курсі:

 • Сучасні напрями світової психології
 • Психодіагностика
 • Соціальна психологія
 • Основи психологічного консультування
 • Патопсихологія
 • Психологія сучасного менеджменту
 • Конфліктологія та практична медіація
 • Психологія маркетингової діяльності
 • Практикум з групової психокорекції

На четвертому курсі:

 • Технології тренінгової роботи в бізнес структурах
 • Психологічні технології діяльності HR-менеджера
 • Психологія коучингу
 • Психологія реклами
 • Психологічний моніторинг професійної кар’єри особистості
 • Практикум з групової психокорекції 
 • Основи психотерапії та постстресова реабілітація

(Вибіркові дисципліни)

На другому курсі:

 • Психологія ділового спілкування
 • Правові основи професійної етики психолога
 • Психотехніки саморегуляції
 • Позитивна організаційна психологія
 • Психологія іміджу та лідерства

На третьому курсі:

 • Психологія мотивації досягнення успіху
 • Психологія продажів та поведінки споживачів
 • Психологія сімейних стосунків
 • Психологія грошей та секрети успішного бізнесу
 • Бізнес комунікація англійською

На четвертому курсі:

 • Психологічний супровід екстремальних та кризових ситуацій
 • Психологічна оцінка професійного здоров’я персоналу
 • Психологічне забезпечення переговорного процесу
 • Психологічна модерація стартапів
 • Практикум із рекрутингової діяльності

(Альтернативні дисципліни)

На другому курсі:

 • Практикум із психології креативності
 • Психотехніки здоров’язбереження
 • Психологія вигорання: діагностика та профілактика
 • Психологія конкурентного середовища
 • Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами

На третьому курсі:

 • Психологія конструктивного професійного спілкування
 • Психологічні технології ефективного керівництва
 • Психологія управління ризиками
 • Психологія професійного здоров’я працівників бізнесу
 • Англійська мова для психологічних проєктів

На четвертому курсі:

 • Юридична психологія
 • Гештальт-терапія в організаціях
 • Побудова кар’єри та кар’єрного зростання
 • Транзактний аналіз в роботі з персоналом
 • Технології кар’єрного консультування та акмеологічної практики

Магістр

Відповідно до освітньо-професійної програми “Психологія” на кафедрі авіаційної психології викладаються такі дисципліни:

(Обов’язкові дисципліни)

 • Ділова іноземна мова
 • Філософські проблеми наукового пізнання
 • Психологія самоменеджменту
 • Методологія прикладних досліджень у сфері психології
 • Психологічна служба
 • Психологічна стійкість в екстремальних та кризових умовах
 • Психологія прийняття рішень
 • Особливості індивідуальної та групової психокорекції в авіаційній галузі
 • Організаційна психологія

(Вибіркові дисципліни)

 • Емоційний інтелект як особистісний
  та професійний ресурс
 • Наукові комунікації у фаховій діяльності
 • Психологія девіантної поведінки
 • Стратегії приватної психологічної практики
 • Кримінальна психологія
 • Особистісний та кар’єрний коучинг

(Альтернативні дисципліни)

 • Психологічна допомога при ПТСР 
 • Культура наукової мови 
 • Основи суїцидології
 • Вербальні та невербальні технології впливу
 • Психологія сексуальності 
 • Happy менеджмент: комунікативний тренінг

Відповідно до освітньо-професійної програми “Психологія бізнесу” на кафедрі авіаційної психології викладаються такі дисципліни:

(Обов’язкові дисципліни)

 • Ділова іноземна мова
 • Філософські проблеми наукового пізнання
 • Методологія прикладних досліджень у сфері психології
 • Психологічна служба
 • Психологічна експертиза в підприємницькій діяльності
 • Візуальна діагностика та профайлінг
 • Управлінський консалтинг
 • Організаційна психологія

(Вибіркові дисципліни)

 • Емоційний інтелект як особистісний та професійний ресурс
 • Особистісний та кар’єрний коучінг 
 • Кримінальна психологія 
 • Психологія девіантної поведінки
 • Стратегії приватної психологічної практики
 • Психологія сексуальності 
 • Педагогіка та психологія вищої школи 

(Альтернативні дисципліни)

 • Психологія прийняття рішень
 • Сучасні психотехнології
 • Кримінальна психологія
 • Емоційний інтелект персоналу
 • Кар’єрний коучинг
 • Стратегії приватної психологічної практики

Доктор філософії PhD

Відповідно до освітньо-наукової програми “Психологія” на кафедрі авіаційної психології викладаються такі дисципліни:

(Обов’язкові дисципліни)

 • Тенденції розвитку та сучасний міждисциплінарний науковий дискурс у галузі “Психологія”
 • Вчинковий потенціал особистості в екстремальних умовах діяльності
 • Смисл життя як психологічний феномен
 • Психологія розвитку критичного мислення
 • Психологічний супровід процесу індивідуації в консультуванні та терапії

(Вибіркові дисципліни)

 • Метапсихологія та її паралогізми
 • Психологія свідомості та механізмів самоаналізу
 • Акмеологія, феноменологія, закономірності та механізми розвитку особистості
 • Психологія співзалежних стосунків
 • Превентивні технології здоровьязбереження особистості