Освіта

  • травень 2017 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії МОН отримано сертифікат (серія НД-II №1185106) про акредитацію з напряму 0301 Соціально-політичні науки 6.030102 Психологія (за другим рівнем) (термін до 1 липня 2027 р.);
  • лютий 2018 р. отримано сертифікат (серія УД № 1100 1442) про акредитацію ОП “Психологія”, за спеціальністю 053 Психологія ( за рівнем вищої освіти другим (магістерським) (термін до 1 липня 2023 р.);
  • квітень 2018 р. відкрито нову освітньо-професійну програму “Психологія бізнесу”, а у 2019-2020 н.р. пройдено акредитацію другого (магістерського) рівня (термін до 28 січня 2025 р.).

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами: “Психологія” освітнього ступеня бакалавр (денна та заочна форми навчання), “Психологія бізнесу” освітнього ступеня бакалавр (денна форма навчання), “Психологія” освітнього ступеня магістр (денна форма навчання), “Психологія бізнесу” освітнього ступеня магістр (заочної форми навчання), а також PhD з підготовки “Докторів  філософії”.

 

Показник

2018

2019

2020

2021

За денною формою навчання

освітнього ступеня «Бакалавр»

 

ОП Психологія

31

74

29

31

 

ОП Психологія Бізнесу

25

12

За освітнім ступенем «Магістр»

 

ОП Психологія

9

7

8

13

 

ОП Психологія Бізнесу

9

6

4

6