Наукові видання

Колективна монографія 2019

Підручники / посібники/ монографії

 1. Pomytkin E. O. Pomytkina, L. V. Strategy and Tactics of Conscious Psychological Counteraction of Humani-ty to VIRAL DISEASES / Philosophy, psychology and pedagogics against COVID-19 // Manual / Ed.: V.V.Rybalka, A.P.Samodryn, O.V.Voznyuk and others; a team of authors. Zhytomyr: Private enterprise Euro-Volyn, 2020. р. 119-133. https://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/160
 2. Хохліна О.П. Теоретико-методологічні проблеми психології: навч. посіб. /Хохліна О.П. – Київ: Симоненко О.І., 2021. – 244 с.
 3. Хохліна О.П. Зміст категорії розвитку як основа розробки психологічних засад корекційного впливу на дітей з особливими освітніми потребами /Хохліна О.П. // Сучасні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти: теорія, досвід, інновації: монографія /За заг. ред. проф. І.В.Татьянчикової. Вид. 4. – Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2021. – С.78-88).
 4. Яковицька Л.С. Психологія управління : навч. посібник / Л.С. Яковицька. – К.:НАУ 2021. – 172 с.
 5. Яковицька Л.С. Психологія сучасного менеджменту: навч. посібник /Л.С. Яковицька. – К.: НАУ 2022. – 136 с.
 6. Яковицька Л.С. Психологія праці та відпочинку: навч. посібник /Л.С. Яковицька. – К. : НАУ 2022. – 152 с. 

Методичні рекомендації

 1. Подкопаєва Ю.В. Інженерна та авіаційна психологія : методичні рекомендації до практичних занять та виконання курсової роботи / уклад. : Л. В. Помиткіна, Ю. В. Подкопаєва. – К. : НАУ, 2020. – 52 с.
 2. Подкопаєва Ю.В. Психологія сім’ї : методичні рекомендації до практичних занять та виконання домашнього завдання / уклад. : Ю.В. Подкопаєва, С. О. Подофєй, А.М. Кокарєва. – К. : НАУ, 2020. – 68 с.

Статті в періодичних виданнях

 1. Помиткіна Л.В. Відповідальність як основа правового виховання підлітків в умовах ПАНДЕМІЇ // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, № 2(25), 2020. – С.32-37. https://doi.org/10.33842/22195203/2021/25/32/37 (У фаховому виданні).
 2. Tkach, B. ., Lytvynchuk, L. ., Popovych, I., Blynova, O. ., Zahrai, L. ., & Piletska, L. . (2021). Research on the Experience of Users of Political Slogans in Ukraine. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(1), 104-117. https://doi.org/10.18662/brain/12.1/173 (Видання входить до  наукометричної бази WеB of SCIENSE).
 3. Pomytkin, E. O., Pomytkina, L. V., & Ivanova, O. V. (2020). ELECTRONIC RESOURCES FOR STUDYING THE EMOTIONAL STATES OF NEW UKRAINIAN SCHOOL TEACHERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC. Information Technologies and Learning Tools, 80(6), 267-280. https://doi.org/10.33407/itlt.v80i6.4179 (Видання входить до  наукометричної бази WеB of SCIENSE).
 4. Pomytkina L., Khokhlina O., Lych O., Gorbenko S., Kazak A.  Psychological determinacy of communication styles of aviation industry students. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 918 (2020) 012175. – IOP Publishing. doi:10.1088/1757-899X/918/1/012175 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/918/1/012175/pdf (Видання входить до  наукометричної бази Scopus).
 5. Pomytkina L., Shevchuk D., Yakushenko O., Medynskyi, Shevchenko Y. Neural Network Model for Predicting the Perfomance of a Transport Task // Proceedings of the XIII​ International Scientific Conference on Architecture and Construction, 2020, LNCE 130, Springer, Singapore, 2021. – Р. 271-278. https://doi.org/10.1007/978-981-33-6208-6_27 (Видання входить до  наукометричної бази Scopus).
 6. Pomytkina, L., Khokhlina, O., Yakovytska, L., Lych, O., Khokhlin, D. Psychological aspects of ensuring the efficiency of professional activity of a project engineers. E3S Web Conf. 210 22041 (2020). DOI: 10.1051/e3sconf/202021022041. Видання входить до наукометричної бази Scopus
 7. Помиткіна Л.В. Особливості психологічної підготовки патрульної поліції до діяльності в складних ситуаціях короновірусної пандемії // Наукові перспективи: журнал. Серія: Державне управління. Право. Економіка. – № 4(10). –  2021. – С.390-403. https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-4(10)-390-403 (У фаховому виданні).
 8. Pomytkina L., Ісhanska О.М. Fetures of coping-behavior of of medical workers during the COVID-19 pandemic //Insight: the psychological dimensions of society.– 2021. –№ 5.-С 90-110. (У фаховому виданні).
 9. Pomytkina L.V., Ichanska O.M., Pomytkin E.O., YamnitskyV. M. Emotional predictors of cognitive styles of air traffic controllers // Web  of  Conferences, Vol. 258, 02013 (2021) UESF-2021 https://doi.org/10.1051/e3sc (Видання входить до  наукометричної бази Scopus).
 10. Pomytkina L.V., Zguravleva L.P., Zguravlev V., Litvinchuk A., Mozharovska T. Psychological security in the conditions of using information and communication technologies // Publishing at CEUR Workshop Proceedings. – Vol. 2588. – CEUR-WS, 2021. – Р. 515-521 (Видання входить до  наукометричної бази Scopus).
 11. Помиткіна Л.В., Жукова І.В., Пономаренко Т.В. Психологічні особливості громадянського виховання як способу формування свідомості учнів підліткового віку // Наукові перспективи: журнал. – Серія: Державне управління. Право. Економіка, № 5(11), 2021. – С.390-403 (У фаховому виданні).
 12. Pomytkina L.V., Khokhlina O.P., Yakovytska L.S., Ichanska O.M., Khokhlin D. The study results of design engineers’ professional activity psychological readiness. E3S Web  of  Conferences, Vol. 258, 02012  (2021) UESF-2021. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125810012. Видання входить до наукометричної бази Scopus.
 13. Яковицька Л.С. Вплив соціальних чинників на розвиток мотиваційної сфери студентської молоді. Проблеми освіти. 2021, №2(95).
 14. Vasheka, T.V., Tukaiev, S.V., Dolgova, O.M., Fedorchuk, S.V., Palamar, B.I. Alexithymia formation as an adaptation to everyday stress is determined by the properties of the nervous system. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960), 2020, 73 (11), стр. 2461-2467. – Скопус
 15. Вашека Т., Тукаев С., Паламар Б., Мишиев В. Синдром выгорания. Психофизиологические аспекты. Психиатрия, психотерапия и клиническая психология 11 (4), стр.791, 2020. – Скопус
 16. Ічанська О.М., Мельничук О.М.Професійна мотивація як предиктор професійного інтелекту особистості //Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. –2020. – №4. – С.116-120. У фаховому виданні.
 17. Гордієнко К.О. Аналіз проблеми розвитку соціально-психологічних адаптаційних можливостей через самоактуалізацію юнаків в умовах ЗВО / Гордієнко Катерина // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky : UK TU Košice, Slovakia – Volume 8, No. 1/2020 (ISSN 1338-9432).
 18. Литвинчук Л.М. Невротичність як предиктор формування психічних порушень осіб з соматичною патологією.  Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. Київ,  2020.  № 2(44)  С.56-64. Online ISSN: 2707-1820  e-ISSN: 2707-1839 https://herald.kibit.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/101/90 У фаховому виданні.
 19. Литвинчук Л.М. Стимуляція творчої активності суб’єктів освітнього простору як технологія забезпечення психологічного здоров’я. Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. пр. Київ, 2020. Вип. №3 (56).  С. 70-75. DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-56-3-70-75 URL:http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/214566 У фаховому виданні.
 20. Литвинчук Л.М. Стрес та напруженість як паралогічні форми несприятливого впливу на поведінку літніх жінок. Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. пр. Київ, 2020. Вип. №4 (57).  С. 59-67. DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-57-4-68-74 URL:http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/222789 У фаховому виданні.
 21. Максименко С. Д., Максименко К. С., Литвинчук Л. М., Немеш О. М. (2020). Тенденції та динаміка мотиву діяльності медичного персоналу середньої ланки на різних етапах професійного становлення. Електронне періодичне видання науковий журнал «Психологічне здоров’я». Київ: Видавництво ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Вип. 2.  С.40-61. – Режим доступу http://maup.com.ua/assets/files/psihologz/2020-2/ph-2020-2.pdf У фаховому виданні.
 22. Литвинчук Л.М. Тенденції розвитку фрустраційних реакцій сучасної молоді. «Психологія: реальність і перспективи»: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету.  Рівне, 2020. Вип. №15 (2020).  С. 111-118. DOI: https://doi.org/10.35619/praprv.vi15   URL:https://prap.rv.ua/index.php/prap_rv/article/view/192/191 У фаховому виданні.
 23. Помиткіна Л.В., Помиткін E.О., Литвинчук Л.М. До проблеми дослідження емоційних станів вчителів нової української школи в період тривалого карантину. Освітній простір в контексті гуманістичної парадигми: психологічні пріоритети сучасності:збірник наукових праць/за ред. Максименко С.Д. Київ – Оттава:Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Canadian publishsng office “Accent Graphics Communications & Publishing”.2021.c193-202. URL http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725180
 24. Помиткіна Л.В., Помиткін E. Роль освіти в одухотворенні світу// Теософія і наука.Випуск №7, травень 2021р. – с 3-14.

Статті і тези у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій

 1. Помиткіна Л.В., Борцов М. В. Аналіз психологічних аспектів проведення розслідувань в екстремальних та несприятливих умовах // Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: зб.наук. праць / за заг.ред. Л.В.Помиткіної, О.М.Ічанської. – К.: «Кафедра», 2021. – С.21-25.
 2. Помиткіна Л.В. Психологічний симбіоз як предиктор співзалежних стосунків у студентів технічного ВУЗу // Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: зб. наук. праць / за заг.ред. Л.В.Помиткіної, О.М.Ічанської. – К.: «Кафедра», 2021. – С.66-68.
 3. Помиткіна Л.В. Сучасні фактори амбівалентного ставлення до одруження у студентської молоді // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць / за загальною редакцією Л.В. Барановської. – К.: НАУ, 2021. – С. 67-69.
 4. Помиткіна Л.В. Критичне мислення фахівців-авіаторів як фактор високої компетенції у прийнятті рішень щодо безпеки авіаційного транспорту // АВІА-2021:  матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 20-22 квітня 2021 р., м. Київ. – К.: НАУ, 2021. – С.33.1.3.
 5. Яковицька, Л.С., Синишина, В.М. Переживання самотності як чинник хімічних адикцій. Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень: тези ІV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ 21 листопада 2020 року, / відп. ред. О.В. Дробот; Національний авіаційний університет, Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій — К.: Талком, 2020. – С.182-188.
 6. Яковицька Л.С. Психологічні чинники розвитку креативних здібностей студентської молоді в освітньому середовищі вищого навчального закладу. Формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти: зб. наук. праць матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 березня 2021 р., м. Київ, Національний авіаційний університет / наук. ред. В.А. Бут – К. : НАУ, 2021. – С. 131-133.
 7. Яковицька Л.С. Значущість складових професійної культури для розвитку особистості майбутнього фахівця. Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: збірник наукових праць / за заг. ред. Л.В. Помиткіної, О.М. Ічанської. – К. : «Кафедра», 2021. – С. 56-60.
 8. . Lytvynchuk Lesia. Рsychological features of the emotional state of old-age patients with ischemic heart disease at the ambulatory stage. Proceedings of ‏The 2nd World Conference on Social Sciences. 19-21 February, 2021. Vienna, Austriа. page 94-96. URL: https://www.dpublication.com/abstract-of-2nd-worldcss/06-809/
 9. Яковицька Л.С. Особливості процесу самореалізації студентської молоді технічних вишів. ХV Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2021» (20-22 квітня 2021 року). №6519.
 10. Яковицька Л.С. Емоційний інтелект як адаптаційний ресурс діяльності фахівців у професіях типу «людина-людина». Сучасний стан та перспективи розвитку системи освіти України (до 100-річчя Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»): матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Покровськ, 25 травня 2021 року). Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2021. – С. 18-22.
 11. Отич О. Сучасні психологічні підходи до визначення посттравматичного стресового розладу. Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: збірник наукових праць / за заг. ред. Л.В. Помиткіної, О.М. Ічанської. – К. : «Кафедра», 2021.  С. 44-47.
 12. Отич О. Пріоритетні напрями модернізації вищої освіти України в умовах глобальних викликів інформаційного суспільства. Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи : збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (20 квітня 2021 року, м. Запоріжжя) / за заг. ред. О. В. Пономаренко, Л. О. Сущенко. Запоріжжя : АА Тандем, 2021. 191 с. С.165-167.
 13. Хохліна О.П. Смисл життя фахівців авіаційної галузі в аспекті безпеки професійної діяльності / Хохліна О.П. // Матеріали ХV Міжн. наук.-пр. конф. «Авіа – 2021» (20-22 кв. 2021, м.Київ). – К.:НАУ, 2021.
 14. Хохліна О.П. Зміст складових особистості як концептуальна основа забезпечення становлення професіонала / Хохліна О.П. //Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: збірник наукових праць / за заг. ред. Л.В. Помиткіної, О.М.Ічанської. – К.: «Кафедра», 2021. – С.35-40.
 15. Vasheka, T., Tukaiev, S., Dolgova O., Lysenko O., Fedorchuk S., & Ivaskevych D (2020, October). On the way to the active life – the changes in the amateur athlete`s brain activity / 60th SPR Annual Meeting, Virtual Annual Meeting, October 4-11, 2020 // Psychophysiology, 57, S1. – P. S48. IF 3.692
 16. Vasheka, T.V., Tukaiev, S.V., Dolgova, O.N. (2020). The psychological nature of alexithymia and functional connectivity reorganization // Program and Proceedings of the 27th Multidisciplinary International Neuroscience and Biological Psychiatry Conference “Stress and Behavior” Conference, Jubilee Symposium dedicated to the 130th Anniversary of the Institute of Experimental Medicine, September 16-19, 2020, St. Petersburg, Russia), P. 27.
 17. Лич О.М. Теоретичний аналіз значення часу у похилому віці. Наукова спадщина української психології: Єдність минулого та теперішнього / збірник тез за матеріалами наукового круглого столу, (on-line), 11 червня 2020 р. – Київ: ДП Інформаційно-аналітичне агентство, 2020. – С. 53-55.
 18. Лич О.М. Тренінг як інтерактивна форма роботи з людьми похилого віку. Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі, 15 лютого 2021 р.: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський: Ковальчук О.В., 2021. – С. 73-78.
 19. Лич О.М. Важливість корекції психологічного часу особистості на етапі пізньої дорослості. “Ёшлар таълим-тарбияси жараёнида психологик етукликни шакллан тириш ва ривожланти-ришнинг илмий-амалий асослари” мазвусидаги республика илмийамалий анжуман материаллари тўплами ‒ Ташкент: ТДПУ, 2020. ‒ С. 10-15.
 20. Лич О.М. Емпіричне дослідження емоційного вигорання та самоставлення працівників продюсерського центру //Професійна соціалізація особистості: персоногенетичний контекст: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2020 р., Мукачево / ред.кол.: Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево : РВВ МДУ, 2020. – 98-100 с.
 21. Лич О.М. Життєстійкість як основа подолання вікової кризи у похилому віці. Актуальні проблеми психології: зб. Наук. Праць. Методологія і теорія психології. – Київ–Ніжин: ПП Лисенко, 2020. – С. 228-240.
 22. Лич О.М. Проблема емоційного інтелекту та життєстійкості соціальних працівників відповідно до акцентуації характеру // Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали п’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18.05.2020). Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2020. – С. 168-180.
 23. Лич О.М. Проблема психологічної допомоги особам похилого віку. Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали шістнадцятої міжнар. наук.-практ. конф., 17 листопада 2020 р. – Одеса: Бондаренко М.О. –  С. 53-55.
 24. Лич О.М. Психологічна підтримка та розвиток життєстійкості студентів-психологів під час дистанційних занять з психології // тези VIII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» , присвяченої 75-річчю Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. URL: http://www.newlearning.org.ua/system/files/sites/default/files/zagruzheni/lych_oksana_2020.pdf
 25. Лич О.М. Теоретичний аналіз проблеми життєстійкості сучасної людини у складних професійних ситуаціях // Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції та національні особливості. 22 травня 2020 р.: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю). – Київ: Ліра-К, 2020 – С. 77-80
 26. Лич О.М. Тренінг як найбільш екологічна форма роботи з людьми похилого віку. Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць. – Сєвєродонецьк, 2020. Т. 3. – № 3 (53). С. 224-238.
 27. Ічанська О.М., Мельничук О.М.Сучасні психологічні підходи до вивчення емоційного інтелекту //Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій: зб. наук. праць. – К.: ТОВ «Альфа-ПІК», 2020. – С. 62-67.
 28. Ічанська О.М., Закревська А. І.Динаміка емоційного інтелекту та агресивності у спортсменів у командних видах спорту (на прикладі тренінгу) // Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій: зб. наук. праць.– К.: ТОВ «Альфа-ПІК», 2020. – С. 196-198.
 29. Ічанська О.М. Складові життєстійкості бортпровідників у контексті ефективності професійної діяльності //Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: зб. наук. праць.– К.: «Кафедра», 2021. – С. 152-155.
 30. Чернявська С.М. Про вивчення психологічної готовності студентів-пілотів цивільної авіації до професійної діяльності // Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: збірник наукових праць / за заг. ред.  Л.В. Помиткіної, О.М. Ічанської. – К.: «Кафедра», 2021. – С. 171-175.
 31. Cherniavska S.M. Approaches to understanding psychological readiness for activity in psychology // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: [у 2-х т.]. – Т.1 (м. Київ, 5-9 квітня 2021 р.) / [ред.кол.: Н.В. Ладогубець, А.М. Кокарева та ін]; Національний авіаційний університет. – К. НАУ, 2021. – С. 110-112.
 32. Hordiienko K.О. The Problem of Digitalization in Psychological and Education Spheres / Kateryna Hordiienko // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХХI Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: [у 2-х т.]. – Т. 1 (м. Київ, 5-9 квітня 2021 р.) / [ред. кол.: Н.В.Лагодубець, А.М.Кокарєва та ін.]; Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2021. – C. 113-114.
 33. Гордієнко К.О. Діджиталізація психологічного насильства студентської молоді / Катерина Олександрівна Гордієнко // Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: збірник наукових праць / за заг. ред. Л.В. Помиткіної,О.М. Ічанської. – К. : «Кафедра», 2021. – С. 182-187.
 34. Гордієнко К.О. Психологічні рекомендації профілактики кібербулінгу серед студентської молоді / Матеріали ХV Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2021». –К.: НАУ, 2021. – 33.32-33.34 ; Гордієнко (nau.edu.ua).
 35. Горський О.М. Influence of individual cognitive characteristics of operators of aerospace systems on activities under conditions of uncertainty / Матеріали ХV Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2021». –К.: НАУ, 2021. – 33.13-33.15; Горський (nau.edu.ua).
 36. Горський О.М. Вплив емоційних станів на когнітивні властивості пілота / Олексій Миколайович Горський // Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: збірник наукових праць / за заг. ред. Л.В. Помиткіної,О.М. Ічанської. – К. : «Кафедра», 2021. – С. 11-15.
 37. Литвинчук Л. М. Творча уява учня як запорука його всебічного розвитку у процесі взаємодії освітнього простору. Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : збірник тез наукових доповідей ІІІ Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (Київ, 31березня 2020 року) /ред. С.Д.Максименко. Київ : Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 2020. С. 127-130.URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720724
 38. Литвинчук Л. М. До проблеми психологічного оцінювання якості підручників для загальної середньої освіти. Сучасні психологічні вимоги до підручника для Нової української школи: збірник тез наукових доповідей Круглого столу, присвяченого 75-річчю створення Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (Київ, 24 листопада 2020 року) / за ред. С. Д. Максименка. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2020. С. 55-57.  URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722535
 39. Kravchenko Y. Тheoretical analysis of the problem of parenthood as a multicomponent structure/ Yulia Kravchenko // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХХI Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: [у 2-х т.]. – Т. 1 (м. Київ, 5-9 квітня 2021 р.) / [ред. кол.: Н.В.Лагодубець, А.М.Кокарєва та ін.]; Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2021
 40. Кравченко Ю.І. Психологічна готовність до батьківства як умова збереження  психічного здоров’я  батьків. Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: збірник наукових праць / за заг. ред. Л.В. Помиткіної, О.М. Ічанської. – К. : «Кафедра», 2021. – С. 197-200.