Лабораторії

Навчально-наукова лабораторія психофізіології моніторингу професійної придатності льотного складу цивільної авіації кафедри авіаційної психології.

– психологічне консультування студентів та викладачів (79 консультацій від 2019 року);

– проведенная досліджень, співпраця з внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами для психологічного супроводу майбутніх авіаторів, та отримання необхідних психологічних навичок студентів-психологів (на базі аеродрому «Бузова», авіаліній Антонова, авіакомпанії «SkyUp Airlines», авіакомпанії «Bees Airline», Державний музей авіації України, музею космонавтики ім. С.П. Корольова, Навчальний ангар НАУ, Центр льотної підготовки НАУ, кафедри аеродинаміки та безпеки польотів літальних апаратів аерокосмічного факультету).

Мета діяльності: метою створення Навчально-наукової лабораторії психофізіології моніторингу професійної придатності льотного складу цивільної авіації є забезпечення психологічного відбору та супроводу професійної підготовки та перепідготовки майбутніх спеціалістів, що будуть працювати в особливих умовах діяльності, а також науково-методичне забезпечення професійної підготовки студентів спеціальності 053 «Психологія».

Основні завдання:

 • Проведення психологічного відбору та супроводу дійсних та майбутніх спеціалістів авіаційної галузі та спеціалістів інших галузей, пов’язаних з особливими умовами діяльності. Основна мета психологічного відбору та супроводу полягає у забезпеченні високої ефективності діяльності спеціалістів при збереженні їх психічного й фізичного здоров’я.
 • Здійснення науково-дослідної діяльності, пов’язаної з психофізіологічним та психологічним забезпеченням професійної експертизи, виконанням кафедральної держбюджетної теми дипломних, кандидатських та докторських робіт.
 • Створення умов для здобуття практичного досвіду та формування навичок діагностичної роботи у студентів-психологів на лабораторно-практичних заняттях, передбачених навчальним планом.
 • Реалізація на базі лабораторії програм стажування та підвищення кваліфікації для співробітників структурних підрозділів НАУ, а також  інших навчальних закладів та організацій.
 • Впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в освітній процес різнорівневої підготовки фахівців у закладах вищої освіти.
 • Здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, спрямованих на якісне психологічне забезпечення професійної діяльності майбутніх фахівців, впровадження їх результатів в освітній процес університету.
 • Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг, напрям яких відповідає науковим напрямам діяльності лабораторії, організаціям, підприємствам, установам та фізичним особам.
 • Залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів студентів університету до виконання науково-дослідних робіт.
 • Збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямом діяльності навчально-наукової лабораторії.
 • Дослідження психолого-дидактичних особливостей методології навчальної діяльності у ЗВО та апробація сучасних педагогічних інноваційних технологій, передового досвіду психологічного забезпечення професійної діяльності, продукування творчих знань та інтегрованих умінь.
 • Підготовка та проведення на високому науковому практичному рівні тренінгових, практичних, факультативних, гурткових занять згідно чинного плану роботи навчально-наукової лабораторії, планів роботи студентського наукового гуртка «PsyLаb», студентського науково-практичного гуртка «Інсайт» і факультативів та методичних рекомендацій.

Науково-дослідні теми та розробки: на базі лабораторії виконується держбюджетна науково-дослідна робота за темою: «Психологічні засади самореалізації особистості у різних сферах життєдіяльності» (науковий керівник – Л.В. Помиткіна, завідувач кафедри авіаційної психології, доктор психологічних наук, професор).

Постійно діючі студентські гуртки в межах лабораторії

Навчальні роки

Назва гуртка

Керівник

Розробники / ведучі

2018-2019 н.р.

Студентський науково-практичний гурток «Інсайт»

Власова-Чмерук О.М.

Власова-Чмерук О.М.

Студентський науковий гурток «PsyLab»

Цибульська В.В., Гордієнко К.О.

Цибульська В.В., Гордієнко К.О., Рудик С.А.

«Rules of destiny» (від 11.04.2019 анульоваий)

Шмід О.В.

Шмід О.В.

2019-2020 н.р.

Студентський науково-практичний гурток «Інсайт»

Власова-Чмерук О.М.

Власова-Чмерук О.М.

Студентський науковий гурток «PsyLab»

Гордієнко К.О.

Гордієнко К.О., Кравченко Ю.І.

2020-2021 н.р.

Студентський науково-практичний гурток «Інсайт»

Власова-Чмерук О.М.

Власова-Чмерук О.М.

Студентський науковий гурток «PsyLab»

Гордієнко К.О.

Гордієнко К.О., Чернявська С.М., Кравченко Ю.І.

На базі лабораторії працює студентський науковий гурток «PsyLab»

Мета: Метою проведення гуртка є науково-методичне забезпечення професійної підготовки студентів спеціальності 053 «Психологія» та ознайомлення студентів з інформацією стосовно студентських наукових конкурсів та конференцій, що проводяться в Національному авіаційному університеті, в інших закладах вищої освіти України та за кордоном, а також оволодіння студентами інформацією про вимоги до написання тез доповідей, наукових статей, виступів у наукових заходах.

Гурток сприятиме особистісному та професійному самовдосконаленню студентів і формуванню навичок психологічного відбору та супроводу майбутніх спеціалістів.

 

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Кількість зустрічей

17

22

21

Кількість новин, поданих на сайт

17

22

21

Кількість учасників гуртка (в цілому, за весь період)

22

27

20

Науково-практичний гурток «Інсайт»

Мета: Метою проведення гуртка є ознайомлення студентів техніками та прийомами роботи психолога в різних галузях психологічної практики, а також оволодіння студентами навичками рефлексії, ефективної комунікації, самопрезентації.

 

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Кількість зустрічей

8

8

8

Кількість новин, поданих на сайт

5

6

4

Кількість учасників гуртка (в цілому, за весь період)

16

18

19

ЗАВІДУВАЧ   ЛАБОРАТОРІЇ – ВДОВИЧЕНКО Марія Миколаївна. 

ПСИХОЛОГ ЛАБОРАТОРІЇ – ПРОХОРОВА Анастасія Андріївна

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ – ЩЕРБАКОВ Єгор Валентинович

ЛАБОРАНТВАЦЮК Вероніка Денисівна

Контакти:

НАУ, ауд. 8.1201, 8.1207а

Тел. 406-71-16

E-mail: psylab1201@gmail.com